Tiễn bước chiều mưa

Tôi tiễn em về buổi chiều mưa
Hạt ngắn hạt thưa phố trở buồn
Bước chân em dần xa khuất bóng
Mình tôi đứng lại mãi nhìn theo

Dẫu biết tình ta đành ly biệt
Mà trái tim nào có muốn đâu
Giọt nắng tan trong chiều mưa lạnh
Gặp gỡ muộn màng biết trách ai?

Bài viết cùng chuyên mục