không có anh

không có anh

Không có anh
Không có anh….phố quạnh quẽ, buồn tênh Chiều nhạt nắng, đường gập gềnh chao đảo Mây lãng đãng, gió hờn không đi dạo Lá úa màu rơi lạo ...
0