Đây là chợ lớn nhất Seoul

Đây là chợ lớn nhất Seoul

Bài 25 Học tiếng hàn sơ cấp Đây là chợ lớn nhất Seoul
Học tiếng hàn sơ cấp Đây là chợ lớn nhất Seoul 서울에서 제일 큰 시장이에요 Phát âm (발음): 1.많군요[만쿠뇨] 2.값도[갑또] Ngữ pháp (문법): N에서 제일/가장 A : ….nhất, vô cùng (so sánh ...
0