Cách bày tỏ sự cảm thông trong tiếng Anh

Cách bày tỏ sự cảm thông trong tiếng Anh

Cách bày tỏ sự cảm thông trong tiếng Anh
Tình huống giao tiếp
1 Bày tỏ sự cảm thông trong tiếng Anh Chúng ta thường biểu lộ sự cảm thông với những người vừa gặp phải chuyện không may như khi ...
0