Đình Quang Blog

Blog chia sẻ thủ thuật , kiến thức & thông tin tổng hợp

Safety goggles – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Safety goggles là gì?

Safety goggles có nghĩa là Kính bảo hộ (khi hàn)

  • Safety goggles có nghĩa là Kính bảo hộ (khi hàn).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kính bảo hộ (khi hàn) Tiếng Anh là gì?

Kính bảo hộ (khi hàn) Tiếng Anh có nghĩa là Safety goggles.

Ý nghĩa – Giải thích

Safety goggles nghĩa là Kính bảo hộ (khi hàn)..

Đây là cách dùng Safety goggles. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Safety goggles là gì? (hay giải thích Kính bảo hộ (khi hàn). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Safety goggles là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Safety goggles / Kính bảo hộ (khi hàn).. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.