Hỏi đáp nhanh

份 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm 份 tiếng trung là gì? 份 tiếng trung có nghĩa là xuất ăn (fèn ) 份 tiếng trung có nghĩa là xuất ăn (fèn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khách sạn. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch. xuất ăn (fèn […]

Hỏi đáp nhanh

Air conditioning system lushing – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Air conditioning system lushing là gì? Air conditioning system lushing có nghĩa là Rửa sạch hệ thống điều hòa không khí Air conditioning system lushing có nghĩa là Rửa sạch hệ thống điều hòa không khí. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực […]