Hỏi đáp nhanh

帽檐 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm 帽檐 tiếng trung là gì? 帽檐 tiếng trung có nghĩa là vành mũ (màoyán ) 帽檐 tiếng trung có nghĩa là vành mũ (màoyán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mũ. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang. vành mũ (màoyán ) […]