Hỏi đáp nhanh

普通按钮 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm 普通按钮 tiếng trung là gì? 普通按钮 tiếng trung có nghĩa là nút cắt thường (pǔtōng ànniǔ ) 普通按钮 tiếng trung có nghĩa là nút cắt thường (pǔtōng ànniǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong […]

Hỏi đáp nhanh

관리부 tiếng hàn là gì?

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm 관리부 tiếng hàn là gì? 관리부 tiếng hàn có nghĩa là Bộ phận quản lí (/gwal-li-bu/) 관리부 tiếng hàn có nghĩa là Bộ phận quản lí (/gwal-li-bu/).Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Trong công ty. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trong công […]

Hỏi đáp nhanh

あぶらみぞ tiếng nhật là gì?

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm あぶらみぞ tiếng nhật là gì? あぶらみぞ tiếng nhật có nghĩa là đường rãnh dầu (油溝) あぶらみぞ tiếng nhật có nghĩa là đường rãnh dầu (油溝).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điện tử. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đồ điện. đường rãnh dầu […]