Hỏi đáp nhanh

かんぞう tiếng nhật là gì?

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm かんぞう tiếng nhật là gì? かんぞう tiếng nhật có nghĩa là Gan (肝臓) かんぞう tiếng nhật có nghĩa là Gan (肝臓).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Điều dưỡng. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng. Gan (肝臓) Tiếng Nhật là gì? Gan […]

Hỏi đáp nhanh

Khả năng tổ chức tiếng Anh là gì?

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Khả năng tổ chức tiếng Anh là gì? Khả năng tổ chức tiếng Anh có nghĩa là Organizational skills Khả năng tổ chức tiếng Anh có nghĩa là Organizational skills Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính. Organizational skills Tiếng Anh […]

Blog

JBoss Application Server (JBoss AS) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa JBoss Application Server (JBoss AS) là gì? JBoss Application Server (JBoss AS) là Application Server JBoss (JBoss AS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JBoss Application Server (JBoss AS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin. Độ phổ biến(Factor rating): 5/10 JBoss Application Server (JBoss […]