Tiếng Hàn

Tiếng Hàn

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói rất vui được biết các bạn 여러분을 알게 되어 기쁩니다   Hội thoại (회화) : 선생님: 안녕하세요? 여러분 Giáo viên : Chào các bạn 학생들: 안녕하세요? ...
0

Số điện thoại của bạn là số mấy Trong bài này chúng ta sẽ học số đếm, cách hỏi số điện thoại, số nhà, ngày, tháng.Trong bài này ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Đó có phải nhà thầy Kim không ạ? 거기 김 선생님 댁입니까? Hội thoại (회화) : A : 여보세요. 거기 김 선생님 댁입니까? Alô, Đó có ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Hôm qua bạn đã làm gì? 어제 무엇을 했어요?  Hội thoại (회화) : A : 어제 무엇을 했어요? Hôm qua bạn đã làm gì? B ...
0

 Học tiếng hàn sơ cấp Bạn từ đâu đến ? 오셨어요? I. Hội thoại (회화) : A : 마리 씨는 어디에서 오셨어요? Marry từ đâu đến vậy? B : 저는 프랑스에서 ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : Hỏi về quốc tịch trong tiếng hàn Trong bài này chúng ta học cách hỏi quốc tịch của một ai đó Từ ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : Hôm nay là thứ mấy? 오늘은 무슨 요일입니까 ? Hội thoại (회화) : A : 오늘은 무슨 요일입니까? Hôm nay là thứ mấy? B : 오늘은 목요일입니다. Hôm ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : Hôm nay thời tiết như thế nào? 오늘은 날씨가 어떻습니까? 1 Hội thoại (회화) : A : 오늘은 날씨가 어떻습니까? Hôm nay thời tiết thế nào? ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : bạn đi ăn nhà hàng à ?  식당에 가십니까? Hội thoại (회화) : A : 윌슨 씨, 어디에 가십니까? Wilson, anh đi đâu đấy? ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : Đây là đâu ạ ? 여기는 어디입니까? I . Hội thoại (회화) : A : 여기는 어디입니까? Đây là đâu ạ? B : 여기는 서울대학교입니다. Đây ...
0