Tiếng anh

Tiếng anh

A. Câu hỏi đuôi (Question Tag) trong tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - It was a good film, wasn't it? Đó là một bộ phim ...
0

A. Cách hình thành so sánh cực cấp trong tiếng Anh Superlative là thể so sánh cực cấp của tính từ và trạng từ. Để thành lập thể ...
0

A. Cách sử dụng The more … The more … trong tiếng Anh Chúng ta dùng cấu trúc the + so sánh hơn, the + so sánh hơn ...
0

A. Cấu trúc more and more… trong tiếng Anh Chúng ta có thể dùng hai từ so sánh hơn cùng nhau để chỉ mức độ mỗi lúc một ...
0

Chương trước chúng ta đã tìm hiểu về so sánh hơn và cách hình thành so sánh hơn trong tiếng Anh. Trong chương này, mình trình bày cách ...
0

Chúng ta sử dụng các cấp độ so sánh với các tính từ và trạng từ. A. Cách hình thành so sánh hơn trong tiếng Anh Để thành ...
0

Ngoài cách diễn đạt as…as để diễn đạt so sánh bằng, bạn có thể sử dụng cấu trúc the same as … như dưới đây. A. Cấu trúc ...
0

Chương bài học trước chúng ta đã tìm hiểu so sánh bằng và không bằng trong tiếng anh. Trong bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cách ...
0

A. So sánh bằng trong tiếng Anh Cấu trúc as…as được sử dụng để so sánh bằng. Ví dụ: - Henry is rich. He is richer than Arthur. ...
0

A. Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là Present Perfect. Thì hiện tại hoàn thành được thành lập ...
0