Ngữ pháp tiếng anh

Ngữ pháp tiếng anh

Ngữ pháp tiếng anh

Giới từ trong tiếng Anh có rất nhiều cách sử dụng và cũng nhiều qui tắc mà những bạn muốn học tốt tiếng anh cần phải nắm rõ. ...
0

A. Khái niệm chung về Tiền tố & Hậu tố Tiền tố hay còn được gọi là Tiếp đầu ngữ. Hậu tố còn được gọi là Tiếp vị ...
0

A. Khái niệm chung về Tiền tố & Hậu tố Tiền tố hay còn được gọi là Tiếp đầu ngữ. Hậu tố còn được gọi là Tiếp vị ...
0

A. Mạo từ (Article) trong tiếng Anh Chúng ta đã biết trong tiếng Anh có hai mạo từ (article) là: a/an: mạo từ bất định (Indefinite Article) the: ...
0

A. Bàng thái cách trong tiếng Anh Subjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh. Các động từ chia trong ...
0

A. Ý nghĩa của It và cách sử dụng It Chúng ta đã biết đại từ it có nghĩa là nó và được dùng để chỉ đồ vật. ...
0

A. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh Cả also và too đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng ...
0

A. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh Cả also và too đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng ...
0

A. Câu hỏi ngắn trong tiếng Anh Short Question tức là câu hỏi ngắn. Những câu hỏi ngắn thường chỉ gồm có chủ từ và trợ động từ ...
0

A. Câu tường thuật trong tiếng Anh Reported Speech là câu tường thuật lại một lời nói của ai đó. Đôi khi chúng ta cần tường thuật lại ...
0