Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

A. Giới từ trong tiếng Anh Giới từ trong tiếng Anh gọi là Preposition. Giới từ là những từ đi với danh từ hay một giả danh từ ...
0

A. Đại từ phản thân trong tiếng Anh Chúng ta dùng Đại từ phản thân (Reflexive Pronoun) khi chủ từ và túc từ cùng chỉ một đối tượng. ...
0

A. Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh Thì quá khứ đơn là Simple Past. Để viết câu ở dạng thì quá khứ đơn, chúng ta cần chia ...
0

A. Các Mùa trong tiếng Anh Tiếng Anh có cách diễn đạt để chỉ 4 mùa, đó là: Spring : Mùa xuân Summer : Mùa hè Autumn : ...
0

A. Cách viết Thời gian trong tiếng Anh Để hỏi về thời gian, chúng ta sử dụng câu hỏi: – What time is it? Mấy giờ rồi? hay ...
0

A. Cách viết ngày tháng trong tiếng Anh Cách viết ngày trong tuần Monday : Thứ Hai Tuesday : Thứ Ba Wednesday : Thứ Tư Thursday : Thứ ...
0

A. Thì tương lai đơn trong tiếng Anh Thì tương lai (Future Tense) được sử dụng để nói về các sự việc diễn ra trong tương lai. Chúng ...
0

A. Mệnh lệnh cách trong tiếng Anh Thể Mệnh Lệnh hay Mệnh Lệnh cách (Imperative Mood) là một thể sai khiến, ra lệnh, hay yêu cầu người khác ...
0

A. Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh Câu hỏi phủ định (Negative Question) là câu hỏi có động từ viết ở thể phủ định, tức có thêm ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh

A. Câu hỏi với WHICH, WHAT trong tiếng Anh What và Which đều có nghĩa chung là “cái gì, cái nào“. Tuy vậy Which có một số giới ...
0