Đình Quang Blog

Blog chia sẻ thủ thuật , kiến thức & thông tin tổng hợp

Increase in depth – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Increase in depth là gì?

Increase in depth có nghĩa là (n) Sự làm đậm màu

  • Increase in depth có nghĩa là (n) Sự làm đậm màu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự làm đậm màu Tiếng Anh là gì?

(n) Sự làm đậm màu Tiếng Anh có nghĩa là Increase in depth.

Ý nghĩa – Giải thích

Increase in depth nghĩa là (n) Sự làm đậm màu.

Đây là cách dùng Increase in depth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Increase in depth là gì? (hay giải thích (n) Sự làm đậm màu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Increase in depth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Increase in depth / (n) Sự làm đậm màu. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.