Đình Quang Blog

Blog chia sẻ thủ thuật , kiến thức & thông tin tổng hợp

Front door stowage compartment – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Front door stowage compartment là gì?

Front door stowage compartment có nghĩa là Ngăn để đồ ở cửa trước

  • Front door stowage compartment có nghĩa là Ngăn để đồ ở cửa trước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ngăn để đồ ở cửa trước Tiếng Anh là gì?

Ngăn để đồ ở cửa trước Tiếng Anh có nghĩa là Front door stowage compartment.

Ý nghĩa – Giải thích

Front door stowage compartment nghĩa là Ngăn để đồ ở cửa trước..

Đây là cách dùng Front door stowage compartment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Front door stowage compartment là gì? (hay giải thích Ngăn để đồ ở cửa trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Front door stowage compartment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Front door stowage compartment / Ngăn để đồ ở cửa trước.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.