Facebook vừa cập nhật tính năng kiểm tra an toàn

Tính năng kiểm tra an toàn Safety Check trên Facebook nằm trong nỗ lực tạo ra một cộng đồng an toàn của hãng.

Vào ngày 14/06 vừa qua, Facebook chính thức công bố một số chức năng cập nhật trên tính năng kiểm tra an toàn (Safety Check), gồm:

● Kêu gọi gây quỹ: người dùng Mỹ có thể kêu gọi mọi người gây quỹ ủng hộ ngay trong tính năng này.

● Mở rộng trợ giúp cộng đồng: Chức năng này chỉ hoạt động trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn và phục vụ cho mọi loại khủng hoảng, tai nạn khi tính năng Kiểm tra an toàn được kích hoạt.

● Thêm ngữ cảnh và ghi chú cá nhân: Chia sẻ ghi chú cá nhân trên trang chủ của Safety Check cùng với bạn bè và người thân.

● Mô tả về cuộc khủng hoảng, vụ tai nạn: người dùng có thể kiểm tra những thông tin về cuộc khủng hoảng, tai nạn hoặc thiên tai trên Safety Check từ Cơ quan báo cáo khủng hoảng của các bên thứ ba (global crisis reporting agency).

Facebook cập nhật tính năng kiểm tra an toàn - 1

Chức năng “Kêu gọi gây quỹ” trên Safety Check.

Đầu tiên, ở chức năng “Kêu gọi gây quỹ”, mọi người sẽ có thể tạo ra một quỹ ủng hộ hoặc hiến tặng cho một quỹ bất kỳ để giúp đỡ những người có nhu cầu. Việc gây quỹ là cầu nối giúp cho mọi người ở ngoài khu vực khủng hoảng có thể giúp đỡ những người đang gặp nạn. Chức năng này sẽ sớm có mặt tại Mỹ trong tuần tới.

facebook-cap-nhat-tinh-nang-kiem-tra-an-toan

Tính năng “Mở rộng trợ giúp cộng đồng”.

Tính năng “Mở rộng trợ giúp cộng đồng” sẽ hoạt động trên trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn, tự động được kích hoạt tại những nơi xảy ra khủng hoảng. Sau khi đánh dấu an toàn, người dùng có thể chia sẻ nhiều thông tin bổ sung để giúp trấn an bạn bè, người thân và cung cấp thêm chi tiết về cuộc khủng hoảng/ tai nạn/ thiên tai.

facebook-cap-nhat-tinh-nang-kiem-tra-an-toan

Tính năng Safety Check đã được sử dụng liên tục trong 2 năm vừa qua.

Theo thống kê, tính năng Safety Check đã được kích hoạt hơn 600 lần trong hai năm qua, giúp người dùng thông báo cho người thân và bạn bè trong tình trạng an toàn hơn 1 tỷ lần.