Doanh Nghiệp Sẽ Bị Thu Hồi Giấy Phép Cho Thuê Lao Động Nếu Vi Phạm Các Điều Sau

Trong vài tháng qua có khá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ cho thuê lao động bị thu hồi giấp phép hoạt động. nhìn chung đại đa số các doanh nghiệp không đọc hết các quy định của luật cho thuê lại lao động đưa ra và dẫn đến tình trạng trên.

Với bài viết này tôi sẽ ghi lại và giải thích rõ hơn vè các hành vi vi phạm và bị thu hồi giất phép hoạt động. Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 55/2013/NĐ-CP.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động bị thu hồi Giấy phép cho thuê lại lao động trong các trường hợp sau:

Lỗi không thông báo hoặc khai báo sai sự thật:

 • Không thông báo với cơ quan có thẩm quyền việc thực hiện hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể.
 • Khi doanh nghiệp lập sổ quản lí lao động nhưng không thông báo về số lượng và xuất trình khi cơ quan thẩm quyền yêu cầu, khi thay đổi người quản lí, người giữ chức danh chủ chốt.
 • Khai báo sai sự thật về tiền ký quỹ, vốn pháp định, nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp.
 • Làm giả các văn bản có liên quan như: giấy chứng nhận thực hiện việc kí quỹ, giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp…; sửa chữa nội dung trong Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Lỗi vi phạm nội dung hợp đồng:

 • Vi phạm về việc trả tiền lương cho người lao động thấp hơn nội dung đã thỏa thuận với bên thuê lại lao động, các phúc lợi khác không giống với nội dung thỏa thuận.
 • Cho doanh nghiệp khác mượn hoặc mướn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động để hoạt động cho thuê lại lao động.
 • Thu phí đối với người lao động thuê lại hoặc thực hiện việc cho thuê lại mà không có sự đồng ý của người lao động.
 • Cho thuê lại lao động nhưng làm các công việc thuê lại không thuộc Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
 • Thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động giữa doanh nghiệp cho thuê với doanh nghiệp khác trong Công ty mẹ – Công ty con, tập đoàn kinh tế mà doanh nghiệp cho thuê này là doanh nghiệp thành viên.

Các lỗi khác:

 • Bị xử phạt hành chính do vi phạm pháp luật lao động 03 lần trong 12 tháng.
 • Không thực hiện việc bổ sung tiền ký quỹ sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản kí quỹ.
 • Doanh nghiệp cho thuê lại lao động chấm dứt hoạt động
 • Doanh nghiệp ngừng hoặc không hoạt động sau 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động:

Điều 13 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của quy định về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động như sau:

Thứ nhất: Sở LĐTBXH có trách nhiệm đề nghị Bộ trưởng BLĐTBXH thu hồi Giấy phép của doanh nghiệp cho thuê khi doanh nghiệp này vi phạm một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hoặc không làm thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy phép hoặc không được cấp mới, gia hạn Giấy phép.

Thứ hai: Bộ trưởng BLĐTBXH ra quyết định thu hồi Giấy phép theo quy định tại Điều 13 Nghị định 55/2013/NĐ-CP, đồng thời thông báo việc thu hồi Giấy phép cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thứ ba: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ trưởng BLĐTBXH ra quyết định thu hồi Giấy phép, doanh nghiệp cho thuê phải nộp lại cho BLĐTBXH Giấy phép đã được cấp.

bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích khác tại https://chuyenmuclaodong.wordpress.com