Những câu nói hay

Những câu nói hay

Cô đơn
Những câu nói hay

Bất hạnh của mỗi người là không tìm được một ai để chia sẻ những ngang trái trong cuộc sống. Đau khổ của chúng ta khi ở bên ...
0