Blog

Consumer Electronics Là Gì, Là Gì, Nghĩa Của Từ Consumer Electronics (Ce)

Định nghĩa Consumer Electronics (CE) là gì?

Consumer Electronics (CE) là Điện tử (CE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Consumer Electronics (CE) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Consumer electronics là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thiết bị điện tử tiêu dùng (CE) đề cập đến bất kỳ thiết bị điện tử được thiết kế để được mua và sử dụng bởi người dùng cuối hoặc người tiêu dùng cho các mục đích hàng ngày và phi thương mại / chuyên nghiệp.

Giải thích ý nghĩa

Điện tử tiêu dùng bao gồm một tập hợp các thiết bị điện tử cung cấp một hoặc nhiều chức năng trong một ngôi nhà hoặc cho một cá nhân cụ thể. Thuật ngữ này ban đầu được gọi đến các thiết bị điện tử đã được cài đặt hoặc sử dụng đặc biệt bên trong một ngôi nhà / căn nhà. Tuy nhiên, họ cũng bây giờ kết hợp các thiết bị di động và máy tính, mà có thể dễ dàng được thực hiện bởi một bên ngoài cá nhân gia đình, chẳng hạn như một chiếc điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Xem thêm: Hàng Tbh Là Gì ? Ý Nghĩa Của Tbh 15 Từ Viết Tắt Trên Mạng Khiến Bạn Đần Mặt

What is the Consumer Electronics (CE)? – Definition

Consumer electronics (CE) refers to any electronic devices designed to be purchased and used by end users or consumers for daily and non-commercial/professional purposes.

Understanding the Consumer Electronics (CE)

Consumer electronics includes a broad set of electronic devices that provide one or more functionalities in a home or for a particular individual. The term initially referred to electronic devices that were installed or used specifically inside a home/house. However, they also now incorporate mobile and computing devices, which can easily be carried by an individual outside the home, such as a cell phone or a tablet PC.

Thuật ngữ liên quan

Consumer Electronics ATA (CE-ATA)Consumerization of ITSmart Television (Smart TV)Tablet PCLaptopTrackpadBoltzmann”s ConstantWindows Media Player (WMP)Port (an Application)Vertical Blanking Interval (VBI)

Source: Consumer Electronics (CE) là gì? Technology Dictionary – rainmaker.com.vn – Techtopedia – Techterm

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Tìm kiếm cho:

Được tài trợ

Giới thiệu

rainmaker.com.vn là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *