cho thuê cung ứng lao động

cho thuê cung ứng lao động

cho thuê cung ứng lao động

Trong vài tháng qua có khá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ cho thuê lao động bị thu hồi giấp phép hoạt động. nhìn chung ...
0