Cẩm nang bỏ túi cách sử dụng giới từ trong tiếng anh bạn nên biết

Giới từ trong tiếng Anh có rất nhiều cách sử dụng và cũng nhiều qui tắc mà những bạn muốn học tốt tiếng anh cần phải nắm rõ. Sau đây sẽ là các cách sử dụng giới từ trong tiếng anh bạn nên biết.

Định nghĩa về giới từ

Giới từ (Preposition) là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ …

Ví dụ:

I went into the room.

I was sitting in the room at that time.

Ta thấy rõ, ở ví dụ a., “the room” là tân ngữ của giới từ “into”. Ở ví dụ b., “the room” là tân ngữ của giới từ “in”.

Chú ý: Cách sử dụng giới từ trong tiếng anh đầu tiên chính là các bạn phải luôn phân biệt trạng từ (adverb) và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau.

Người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ  trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó . Cùng một giới từ đi với từ loại khác nhau sẽ tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy cách sử dụng giới từ trong tiếng anh đầu tiên cần chú ý chính là chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.

Vị trí của giới từ trong tiếng anh

Trong cách sử dụng giới từ trong tiếng anh, bạn cần quan tâm đến vị trí của giới tự trong câu tiếng anh:

  • Sau TO BE, trước danh từ:

ex: The book is on the table. = quyển sách ở trên bàn.

ex: I will study in australia for 2 years. = tôi sẽ học ở úc trong 2 năm.

  • sau động từ: (có trường hợp từ khác chen giữa động từ và giới từ).

ex: I live in ho chi minh city (tôi sống ở thành phố hồ chí minh.)

ex: take off your hat! cởi nón của bạn ra!

ex:  I have an air-conditioner, but i only turn it on in summer. = tôi có máy lạnh, nhưng tôi chỉ bật nó lên vào mùa hè.

  • Sau tính từ

ex: i’m not worried about living in a foreign country. = Tôi không lo lắng về việc sống ở nước ngoài.

Một số sai lầm thường gặp khi sử dụng giới từ trong tiếng anh

Để tránh những sai làm trong cách sử dụng giới từ trong tiếng anh, bạn cần biết những sai lầm mọi người thường mắc khi dùng giới từ.

Nhiều người mắc sai lầm khi dùng giới từ

–         Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó

Ta có “worry about” (lo lắng về)

Lần sau gặp “discuss” (thảo luận về) thế là ta suy ra từ câu trên mà điền about vào, thế là sai.

–         Không nhận ra là giới từ thay đổi do nó đi cùng một danh từ

Ví dụ: Trước đó ta thấy “in the morning”

Khi thấy “a cold winter morning” nên chọn ngay in. đúng phải dùng on

–         Bị tiếng Việt ảnh hưởng

Tiếng Việt chúng ta thường nói “lịch sự với ai” nên khi gặp polite (lịch sự) liền dùng ngay with (với). Thực chất phải dùng “to”

Hình thức của giới từ trong tiếng anh

Để nắm rõ cách sử dụng giới từ trong tiếng anh, bạn cần nắm rõ những hình thức của giới từ trong tiếng anh

–         Giới từ đơn (simple prepositions)

Là những giới từ có một chữ  như in, at, on, for, from, to, under, over, with …

–         Giới từ đôi (doubleprepositions)

Giới từ đưược hợp 2 giới từ đơn lại Into, onto, upon, throughout, from among …

Ex: The boy runs into the room (thằng bé chạy vào trong phòng)

–         Giới từ kép (compound prepositions)

Giới từ tiếp đầu ngữ a hoặc be: About, beyond, beneath, between, below…

–         Giới từ do phân từ (participle prepositions)

According to (tùy theo), owing to (do ở), pending (trong khi) , saving = save = except (ngoại trừ), not with standing (mặc dù), excepting = except (ngoại trừ)

–         Cụm từ dùng như giới từ

By means of:  (do, bằng cách), Because of: (bởi vì), In spite of (mặc dù),….

Trên đây là những điểm bạn cần lưu ý nhất trong cách sử dụng giới từ trong tiếng anh. Chúc các bạn học tiếng anh vui vẻ.

Bài viết được đóng góp bởi https://www.casino-tructuyen.com/.