Cách chia tiền khi đi ăn để không thiệt mà vẫn văn minh

Cách chia tiền khi đi ăn để không thiệt mà vẫn văn minh

Các chuyên gia về nghi thức giao tiếp hướng dẫn cách chia tiền khi đi ăn uống trong 10 trường hợp phổ biến.

 

Bài viết dựa theo tư vấn của ba chuyên gia Diane Gottsman (chuyên gia về nghi thức quốc gia), David Weliver (người sáng lập trang web về tư vấn tài chính Money Under 30) và Patricia Napier-Fitzpatrick (người sáng lập của The Etiquette School of New York) về cách xử lý hóa đơn trong 10 tình huống thông thường.

“Ngoại trừ các bữa ăn kinh doanh, không có quy tắc rập khuôn nào để chia các hóa đơn”, Napier-Fitzpatrick nói. “Trong kinh doanh, người mời phải trả tiền. Còn trong các tình huống khác, có những nguyên tắc nhất định để một người không cảm thấy bị lợi dụng, ngược lại, họ thấy mình chu đáo nếu phải trả tiền cho bữa ăn”, Napier-Fitzpatrick nói thêm.