Đình Quang Blog

Blog chia sẻ thủ thuật , kiến thức & thông tin tổng hợp

Binding tape – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Binding tape là gì?

Binding tape có nghĩa là (n) Nẹp viền

  • Binding tape có nghĩa là (n) Nẹp viền
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nẹp viền Tiếng Anh là gì?

(n) Nẹp viền Tiếng Anh có nghĩa là Binding tape.

Ý nghĩa – Giải thích

Binding tape nghĩa là (n) Nẹp viền.

Đây là cách dùng Binding tape. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Binding tape là gì? (hay giải thích (n) Nẹp viền nghĩa là gì?) . Định nghĩa Binding tape là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Binding tape / (n) Nẹp viền. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.