Hỏi đáp nhanh

齿轮圈 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

齿轮圈 tiếng trung là gì?

齿轮圈 tiếng trung có nghĩa là bánh răng lai (chǐlún quān )

  • 齿轮圈 tiếng trung có nghĩa là bánh răng lai (chǐlún quān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

bánh răng lai (chǐlún quān ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 齿轮圈 .

Ý nghĩa – Giải thích

齿轮圈 tiếng trung nghĩa là bánh răng lai (chǐlún quān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp..

Đây là cách dùng 齿轮圈 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 齿轮圈 tiếng trung là gì? (hay giải thích bánh răng lai (chǐlún quān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 齿轮圈 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 齿轮圈 tiếng trung / bánh răng lai (chǐlún quān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *