Hỏi đáp nhanh

补偿贸易 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

补偿贸易 tiếng trung là gì?

补偿贸易 tiếng trung có nghĩa là mậu dịch bù trừ (bǔcháng màoyì )

  • 补偿贸易 tiếng trung có nghĩa là mậu dịch bù trừ (bǔcháng màoyì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

mậu dịch bù trừ (bǔcháng màoyì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 补偿贸易 .

Ý nghĩa – Giải thích

补偿贸易 tiếng trung nghĩa là mậu dịch bù trừ (bǔcháng màoyì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương..

Đây là cách dùng 补偿贸易 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 补偿贸易 tiếng trung là gì? (hay giải thích mậu dịch bù trừ (bǔcháng màoyì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 补偿贸易 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 补偿贸易 tiếng trung / mậu dịch bù trừ (bǔcháng màoyì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngoại thương.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *