Hỏi đáp nhanh

积水系统图 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

积水系统图 tiếng trung là gì?

积水系统图 tiếng trung có nghĩa là sơ dđồ hệ thống nước đọng (jī shuǐ xìtǒng tú )

  • 积水系统图 tiếng trung có nghĩa là sơ dđồ hệ thống nước đọng (jī shuǐ xìtǒng tú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

sơ dđồ hệ thống nước đọng (jī shuǐ xìtǒng tú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 积水系统图 .

Ý nghĩa – Giải thích

积水系统图 tiếng trung nghĩa là sơ dđồ hệ thống nước đọng (jī shuǐ xìtǒng tú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng..

Đây là cách dùng 积水系统图 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 积水系统图 tiếng trung là gì? (hay giải thích sơ dđồ hệ thống nước đọng (jī shuǐ xìtǒng tú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 积水系统图 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 积水系统图 tiếng trung / sơ dđồ hệ thống nước đọng (jī shuǐ xìtǒng tú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *