Hỏi đáp nhanh

海床 là gì? – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

海床 là gì?

海床 có nghĩa là (hǎi chuáng ) đáy biển hoặc đáy đại dương

  • 海床 có nghĩa là (hǎi chuáng ) đáy biển hoặc đáy đại dương.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(hǎi chuáng ) đáy biển hoặc đáy đại dương Tiếng Trung là gì?

đáy biển hoặc đáy đại dương Tiếng Trung có nghĩa là 海床.

Ý nghĩa – Giải thích

海床 nghĩa là (hǎi chuáng ) đáy biển hoặc đáy đại dương.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 海床. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 海床 là gì? (hay giải thích (hǎi chuáng ) đáy biển hoặc đáy đại dương.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 海床 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 海床 / (hǎi chuáng ) đáy biển hoặc đáy đại dương.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *