Hỏi đáp nhanh

沥青玛蹄脂 là gì? – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

沥青玛蹄脂 là gì?

沥青玛蹄脂 có nghĩa là Lìqīng mǎ tí zhī

  • 沥青玛蹄脂 có nghĩa là Lìqīng mǎ tí zhī. Bê tông nhựa.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Lìqīng mǎ tí zhī Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 沥青玛蹄脂.

Ý nghĩa – Giải thích

沥青玛蹄脂 nghĩa là Lìqīng mǎ tí zhī. Bê tông nhựa.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 沥青玛蹄脂. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 沥青玛蹄脂 là gì? (hay giải thích Lìqīng mǎ tí zhī. Bê tông nhựa.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 沥青玛蹄脂 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 沥青玛蹄脂 / Lìqīng mǎ tí zhī. Bê tông nhựa.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *