Hỏi đáp nhanh

沙枣 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

沙枣 tiếng trung là gì?

沙枣 tiếng trung có nghĩa là nhót đắng (shā zǎo )

  • 沙枣 tiếng trung có nghĩa là nhót đắng (shā zǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

nhót đắng (shā zǎo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 沙枣 .

Ý nghĩa – Giải thích

沙枣 tiếng trung nghĩa là nhót đắng (shā zǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả..

Đây là cách dùng 沙枣 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 沙枣 tiếng trung là gì? (hay giải thích nhót đắng (shā zǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 沙枣 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 沙枣 tiếng trung / nhót đắng (shā zǎo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa quả.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *