Hỏi đáp nhanh

摩擦片隔离架 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

摩擦片隔离架 tiếng trung là gì?

摩擦片隔离架 tiếng trung có nghĩa là vách ngăn số (mócā piàn gélí jià )

  • 摩擦片隔离架 tiếng trung có nghĩa là vách ngăn số (mócā piàn gélí jià ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

vách ngăn số (mócā piàn gélí jià ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 摩擦片隔离架 .

Ý nghĩa – Giải thích

摩擦片隔离架 tiếng trung nghĩa là vách ngăn số (mócā piàn gélí jià ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp..

Đây là cách dùng 摩擦片隔离架 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 摩擦片隔离架 tiếng trung là gì? (hay giải thích vách ngăn số (mócā piàn gélí jià ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 摩擦片隔离架 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 摩擦片隔离架 tiếng trung / vách ngăn số (mócā piàn gélí jià ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *