Hỏi đáp nhanh

招聘会 là gì? – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

招聘会 là gì?

招聘会 có nghĩa là (zhāo pìn huì ) hội tuyển dụng

  • 招聘会 có nghĩa là (zhāo pìn huì ) hội tuyển dụng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(zhāo pìn huì ) hội tuyển dụng Tiếng Trung là gì?

hội tuyển dụng Tiếng Trung có nghĩa là 招聘会.

Ý nghĩa – Giải thích

招聘会 nghĩa là (zhāo pìn huì ) hội tuyển dụng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 招聘会. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 招聘会 là gì? (hay giải thích (zhāo pìn huì ) hội tuyển dụng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 招聘会 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 招聘会 / (zhāo pìn huì ) hội tuyển dụng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *