Hỏi đáp nhanh

微焦耳 là gì? – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

微焦耳 là gì?

微焦耳 có nghĩa là (wēi jiāo ěr ) Microjoule MJ

  • 微焦耳 có nghĩa là (wēi jiāo ěr ) Microjoule MJ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(wēi jiāo ěr ) Microjoule MJ Tiếng Trung là gì?

Microjoule MJ Tiếng Trung có nghĩa là 微焦耳.

Ý nghĩa – Giải thích

微焦耳 nghĩa là (wēi jiāo ěr ) Microjoule MJ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 微焦耳. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 微焦耳 là gì? (hay giải thích (wēi jiāo ěr ) Microjoule MJ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 微焦耳 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 微焦耳 / (wēi jiāo ěr ) Microjoule MJ.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *