Hỏi đáp nhanh

冻土破碎机 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

冻土破碎机 tiếng trung là gì?

冻土破碎机 tiếng trung có nghĩa là máy đầm đất thủ công (dòng tǔ pòsuì jī )

  • 冻土破碎机 tiếng trung có nghĩa là máy đầm đất thủ công (dòng tǔ pòsuì jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

máy đầm đất thủ công (dòng tǔ pòsuì jī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 冻土破碎机 .

Ý nghĩa – Giải thích

冻土破碎机 tiếng trung nghĩa là máy đầm đất thủ công (dòng tǔ pòsuì jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện..

Đây là cách dùng 冻土破碎机 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 冻土破碎机 tiếng trung là gì? (hay giải thích máy đầm đất thủ công (dòng tǔ pòsuì jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 冻土破碎机 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 冻土破碎机 tiếng trung / máy đầm đất thủ công (dòng tǔ pòsuì jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *