Hỏi đáp nhanh

ふとうしようりょう tiếng nhật là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

ふとうしようりょう tiếng nhật là gì?

ふとうしようりょう tiếng nhật có nghĩa là Phí cầu cảng (埠頭使用量)

  • ふとうしようりょう tiếng nhật có nghĩa là Phí cầu cảng (埠頭使用量).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xuất nhập khẩu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu.

Phí cầu cảng (埠頭使用量) Tiếng Nhật là gì?

Phí cầu cảng (埠頭使用量) Tiếng Nhật có nghĩa là ふとうしようりょう .

Ý nghĩa – Giải thích

ふとうしようりょう tiếng nhật nghĩa là Phí cầu cảng (埠頭使用量).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xuất nhập khẩu..

Đây là cách dùng ふとうしようりょう tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xuất nhập khẩu ふとうしようりょう tiếng nhật là gì? (hay giải thích Phí cầu cảng (埠頭使用量).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xuất nhập khẩu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa ふとうしようりょう tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ふとうしようりょう tiếng nhật / Phí cầu cảng (埠頭使用量).Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Xuất nhập khẩu.. Truy cập vudinhquang.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *