Hỏi đáp nhanh

公益金 tiếng trung là gì?

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm 公益金 tiếng trung là gì? 公益金 tiếng trung có nghĩa là tiền công ích (gōngyìjīn ) 公益金 tiếng trung có nghĩa là tiền công ích (gōngyìjīn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kế toán. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế. tiền […]

Hỏi đáp nhanh

Front door stowage compartment – Đình Quang Blog

Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Front door stowage compartment là gì? Front door stowage compartment có nghĩa là Ngăn để đồ ở cửa trước Front door stowage compartment có nghĩa là Ngăn để đồ ở cửa trước. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô. […]