Tiếng anh

Tiếng anh

“Call the shots”, “a close call” là những cách diễn đạt quen thuộc, trong đó từ “call” không còn mang nghĩa gốc. 1. Call it a day Cách ...
0

A. Khái niệm chung về Tiền tố & Hậu tố Tiền tố hay còn được gọi là Tiếp đầu ngữ. Hậu tố còn được gọi là Tiếp vị ...
0

A. Khái niệm chung về Tiền tố & Hậu tố Tiền tố hay còn được gọi là Tiếp đầu ngữ. Hậu tố còn được gọi là Tiếp vị ...
0

A. Mạo từ (Article) trong tiếng Anh Chúng ta đã biết trong tiếng Anh có hai mạo từ (article) là: a/an: mạo từ bất định (Indefinite Article) the: ...
0

A. Bàng thái cách trong tiếng Anh Subjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh. Các động từ chia trong ...
0

A. Ý nghĩa của It và cách sử dụng It Chúng ta đã biết đại từ it có nghĩa là nó và được dùng để chỉ đồ vật. ...
0

A. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh Cả also và too đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng ...
0

A. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh Cả also và too đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng ...
0

A. Câu hỏi ngắn trong tiếng Anh Short Question tức là câu hỏi ngắn. Những câu hỏi ngắn thường chỉ gồm có chủ từ và trợ động từ ...
0

A. Câu tường thuật trong tiếng Anh Reported Speech là câu tường thuật lại một lời nói của ai đó. Đôi khi chúng ta cần tường thuật lại ...
0